Introductie

Mensen begrijpen, verbindingen leggen, prestaties verbeteren

NextValue Research doet sinds 2008 onderzoek voor maatschappelijke en culturele organisaties, bedrijven en overheden. Het is onze missie om de waarde en prestaties van uw beleid, product of dienstverlening in beeld te brengen en te vergroten.

Wij doen dit door u met gedegen onderzoek inzicht te bieden in de ervaringen, belevingswerelden en behoeften van uw doelgroepen en u te voorzien van relevante kennis en concrete adviezen. Daarbij bieden wij meer dan feiten alleen. Wij maken verbindingen tussen de verschillende inzichten en uw praktijk zichtbaar en helpen u bij het nemen van strategische beslissingen.

NextValue Research is een onderzoeksbureau dat zich onderscheidt door:

  • een combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek en professioneel maatwerk;
  • onderzoekers die zich verdiepen in de praktijk en de dynamiek van uw werkterrein;

  • resultaten met zowel een grote gebruikswaarde als een goede onderbouwing.

NextValue Research werkt volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie voor markt-, opinie- en beleidsonderzoek, de MOA, en onderschrijft de ICC/ESOMAR internationale code voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.