Introductie

Mensen begrijpen, verbindingen leggen, prestaties verbeteren

\NextValue Research helpt maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelingen, verbeteren en evaluaren van producten, beleid en dienstverlening. We doen dit door met sociaal-wetenschappelijk onderzoek de beleving, ervaring en behoefte van doelgroepen inzichtelijk te maken, en bevindingen te vertalen naar concrete adviezen. Daarmee bieden we dus meer dan feiten alleen. We leggen een duidelijke verbinding tussen de verschillende inzichten en de praktijk van de opdrachtgever, en helpen deze bij het nemen van strategische beslissingen.

NextValue Research onderscheidt zich daarbij door:

  • het combineren van een gedegen wetenschappelijke methode met professioneel maatwerk;
  • onderzoekers die zich verdiepen in en betrokken voelen bij het werkterrein van de opdrachtgever;

  • resultaten met zowel een goede onderbouwing als een grote gebruikswaarde.

Daarbij werken wij altijd volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie voor markt-, opinie- en beleidsonderzoek, de MOA, en de ICC/ESOMAR internationale code voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.