Introductie

Mensen begrijpen, verbindingen leggen, prestaties verbeteren

NextValue helpt klanten bij het in beeld brengen en vergroten van de waarde van hun producten, beleid en dienstverlening. We doen dit door met gedegen onderzoek de belevingswereld, ervaringen en behoeften van doelgroepen inzichtelijk te maken en door klanten te voorzien van concrete adviezen. We bieden dan ook meer dan feiten alleen. We leggen verbindingen tussen de verschillende inzichten en de praktijk van onze klanten en helpen hen bij het nemen van strategische beslissingen.

We zijn een onderzoeksbureau dat zich onderscheidt door:

  • een combinatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek met professioneel maatwerk;
  • onderzoekers die zich betrokken voelen bij het werkterrein van de klant;

  • resultaten met zowel een goede onderbouwing als een grote gebruikswaarde.

Daarbij werken we altijd volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie voor markt-, opinie- en beleidsonderzoek, de MOA, en de ICC/ESOMAR internationale code voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.