Publicaties

NextValue Research doet regelmatig onderzoeken die resulteren in publicaties en openbare rapportages. Hieronder een overzicht.

Smiles Baseline Study

Marjolein Oomes, Sander Smit & Dzenita Camo
Koninklijke Bibliotheek 2021
In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek

Bevindingen uit de eerste fase van het SMILES-project, een door de Europese Unie gefinancierd project voor mediageletterdheid, dat jongeren helpt te leren hoe ze valse informatie kunnen bestrijden. Het rapport beschrijft recente ontwikkelingen in het bewustzijn van desinformatie en nepnieuws bij beleidsmakers en het grote publiek, bedreigingen en interventies, en de beschikbaarheid en methodiek van bestaande educatieve instrumenten.

Leermiddelengids voor informatievaardigheden in het basisonderwijs 2020

Sander Smit & Dzenita Camo
De Koninklijke Bibliotheek 2020
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

De leermiddelengids helpt leesconsulenten en scholen bij het invullen van het onderwijs voor informatievaardigheden. In de gids zijn 44 leermiddelen beschreven aan de hand van onderwerpen die belangrijk zijn bij de overdracht van informatievaardigheden. Door de leermiddelen te combineren kunnen gebruikers van de gids ook doorgaande lijnen samenstellen. Achter in de gids zijn hier enkele voorbeelden van opgenomen

Leermiddelengids voor informatievaardigheden vo en mbo 2019

Sander Smit & Dzenita Camo
De Koninklijke Bibliotheek 2019
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die samenwerken met bibliotheken kunnen met de leermiddelengids 38 leermiddelen voor informatievaardigheden vergelijken op inhoud en inzetbaarheid. De gids helpt zo bij het kiezen van een leermiddel dat het beste past bij de vraag en doelstelling van de school waarmee de bibliotheek samenwerkt. Achter in de gids zijn enkele voorbeelden van opgenomen doorgaande lijnen opgenomen.

Monitor Digitale Basisvaardigheden 2018-2019

S. Smit
NextValue Research 2019
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Bibliotheken ondersteunen digibeten bij het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden.Daarbij gaan bibliotheken steeds meer resultaat gericht werken. NextValue Research voert daarom in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek de Monitor Digitale Basisvaardigheden uit. Met de resultaten van deze monitor krijgen bibliotheken inzicht in de opbrengsten van educatieve dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden.

Handreiking opzet en begeleiding cursussen voor digitale basisvaardigheden

Sander Smit
NextValue Research 2019
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

In deze handreiking brengen we de in de verschillende rapportages van de Monitor Digitale Basisvaardigheden uitgebrachte aanbevelingen voor cursussen digitale basisvaardigheden bij elkaar.

Inventarisatie Digitale Leermiddelen Laaggeletterden en Digibeten

Sander Smit, Dzenita Camo
NextValue Research 2018
In opdracht van Stichting Lezen & Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek

Een inventarisatie van het bestand aan online leermiddelen voor digibeten en laaggeletterden, en een verkenning van, en in samenwerking met, het spelersveld. De inventarisatie maakt duidelijk wat de witte vlekken zijn en op welke wijzen deze kunnen worden opgevuld. De opbrengsten van het onderzoek zijn een basis voor beleidsontwikkeling en doorontwikkeling van aanbod.

Monitor Digitale Basisvaardigheden 2017-2018

S. Smit & D. Camo
NextValue Research 2018
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Bibliotheken ondersteunen digibeten bij het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden.Daarbij gaan bibliotheken steeds meer resultaat gericht werken. NextValue voert daarom in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek de Monitor Digitale Basisvaardigheden uit. Met de resultaten van deze monitor krijgen bibliotheken inzicht in de opbrengsten van educatieve dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden.

Leermiddelengids voor informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs 2018

Sander Smit & Dzenita Camo
NextValue Research 2018
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

De gids biedt scholen in het voortgezet onderwijs en bibliotheken de mogelijkheid leermiddelen voor informatievaardigheden te vergelijken op inhoud en inzetbaarheid. Zo helpt de gids bij het kiezen van een leermiddel dat het beste past bij de vraag en doelstelling van de scholen waarmee de bibliotheek samenwerkt.

Mensen die een zetje kunnen gebruiken.

S. Smit & B. Vaske
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 2017
In opdracht van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

3,6 miljoen mensen in Nederland zijn laagopgeleid. Wie zijn deze mensen die een zetje op het gebied van basiskennis en vaardigheden kunnen gebruiken en hoe groot is elke deelgroep?

Monitor Digitale Basisvaardigheden 2016-2017

S. Smit & D. Camo
NextValue Research 2017
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Bibliotheken ondersteunen digibeten bij het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden.Daarbij gaan bibliotheken steeds meer resultaat gericht werken. NextValue voert daarom in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek de Monitor Digitale Basisvaardigheden uit. Met de resultaten van deze monitor krijgen bibliotheken inzicht in de opbrengsten van educatieve dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden.

Leermiddelengids voor informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs 2017

Sander Smit, Dzenita Camo
De Koninklijke Bibliotheek 2017
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

De gids biedt scholen in het voortgezet onderwijs en bibliotheken de mogelijkheid leermiddelen voor informatievaardigheden te vergelijken op inhoud en inzetbaarheid. Zo helpt de gids bij het kiezen van een leermiddel dat het beste past bij de vraag en doelstelling van de scholen waarmee de bibliotheek samenwerkt.

Leermiddelengids voor informatievaardigheden in het basisonderwijs 2017

Sander Smit, Dzenita Camo
De Koninklijke Bibliotheek 2017
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

De leermiddelengids helpt leesconsulenten en scholen bij het invullen van het onderwijs voor informatievaardigheden. In de gids zijn 37 leermiddelen beschreven, aan de hand van een aantal vaste onderwerpen die belangrijk zijn bij de overdracht van informatievaardigheden. Door de leermiddelen te combineren kunnen gebruikers van de gids ook doorgaande lijnen samenstellen. Achter in de gids zijn hier enkele voorbeelden van opgenomen.

Monitor Digitale Basisvaardigheden 2015-2016

S. Smit & D. Camo
NextValue Research 2016
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Bibliotheken ondersteunen digibeten bij het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden.Daarbij gaan bibliotheken steeds meer resultaat gericht werken. NextValue voert daarom in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek de Monitor Digitale Basisvaardigheden uit. Met de resultaten van deze monitor krijgen bibliotheken inzicht in de opbrengsten van educatieve dienstverlening rondom digitale basisvaardigheden.

Handreiking opdrachten informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs.

Sander Smit, Dzenita Camo
De Koninklijke Bibiotheek 2016
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Docenten in het voortgezet onderwijs die aan de slag gaan met informatievaardigheden, kunnen er voor kiezen om zelf opdrachten voor informatievaardigheden te ontwikkelen. Bibliotheken ondersteunen docenten daarbij in het kader van het landelijk bibliotheekprogramma de Bibliotheek op school vo. In deze handreiking vinden bibliotheekmedewerkers hiervoor de nodige informatie, tips en een checklist.

Leermiddelengids voor informatievaardigheden in het basisonderwijs 2016

Sander Smit & Dzenita Camo
NextValue Research 2016
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

De leermiddelengids helpt leesconsulenten en scholen bij het invullen van het onderwijs voor informatievaardigheden. Door de leermiddelen te combineren kunnen gebruikers van de gids ook doorgaande lijnen samenstellen. Achter in de gids zijn hier enkele voorbeelden van opgenomen. De gids wordt iedere 6 maanden geüpdatet.

Stappenplan informatievaardigheden basisonderwijs

S. Smit
Kunst van Lezen (Stiching Lezen & de Koninklijke Bibliotheek) 2016
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Dit stappenplan is bedoeld als handreiking voor onderwijsspecialisten en leesconsulenten die in het kader van de Bibliotheek op school met het basisonderwijs samenwerking op het gebied van informatievaardigheden willen opzetten, uitvoeren en ondersteunen.

Kennisverdieping Informatievaardigheden

S. Smit
Kunst van Lezen (Stichting Lezen & de Koninklijke Bibliotheek) 2016
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Informatievaardigheden zijn complexe vaardigheden. Niet alleen om aan te leren en goed uit te voeren, maar ook om over te brengen en in het onderwijscurriculum op te nemen. Onderwijsspecialisten en leesconsulenten die op het gebied van informatievaardigheden samenwerken met scholen in het primair onderwijs moeten daarom goed op de hoogte zijn van alle bijzonderheden van dit onderwerp. Met deze brochure biedt Kunst van Lezen hen hier een handreiking toe.

Monitor Klik & Tik in bibliotheken 2014-2015

Sander Smit
NextValue 2015
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

NextValue Research heeft een monitorinstrument ontwikkeld waarmee bibliotheken inzicht krijgen in het rendement van hun educatieve dienstverlening rondom de ETV.nl e-learningserie Klik & Tik. Met de resultaten van de monitor krijgen bibliotheken en stakeholders inzicht in het resultaat van het educatie aanbod. Deze rapportage presenteert de resultaten op landelijk niveau.

Bibliotheken en de jeugd in de 21ste eeuw

S. Smit
Kunst van Lezen 2015
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen i.s.m. Kunst van Lezen.

Met deze brochure informeren Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden over de doelgroep jeugd (0-25 jaar) in de 21ste eeuw. De bibliotheek moet anticiperen op jongeren die later zelfstandig worden en een ander (vooral digitaal) mediagedrag vertonen. De bibliotheek kan echter nog steeds een inspirerende fysieke en digitale omgeving bieden als de informatiefunctie verbreed en versterkt wordt. Deze brochure is bedoeld om de doelgroep beter te leren kennen en te inspireren actief en innovatief met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Dit onderzoek is vooral gericht op de openbare bibliotheken, maar is, gezien de doelgroep, ook zeker de moeite waard voor schoolmediatheken.

Leermiddelengids voor informatievaardigheden in het basisonderwijs 2015

Sander Smit & Dzenita Camo
NextValue Research 2015
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

De leermiddelengids helpt leesconsulenten en scholen bij het invullen van het onderwijs voor informatievaardigheden. Door de leermiddelen te combineren kunnen gebruikers van de gids ook doorgaande lijnen samenstellen. Achter in de gids zijn hier enkele voorbeelden van opgenomen. De gids wordt iedere 6 maanden geüpdatet.

Monitor Klik & Tik in bibliotheken 2013-2014

S. Smit
NextValue Research 2014
In opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

NextValue Research heeft een monitorinstrument ontwikkeld waarmee bibliotheken inzicht krijgen in het rendement van hun educatieve dienstverlening rondom de ETV.nl e-learningserie Klik & Tik. Met de resultaten van de monitor krijgen bibliotheken en stakeholders inzicht in het resultaat van het educatie aanbod. Deze rapportage presenteert de resultaten op landelijk niveau.

Als het echt niet anders kan.

Sander Smit
NextValue Research 2014
In opdracht van Bibliotheekservice Passend Lezen

Gecombineerd kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wijze waarop blinde en slechtziende niet-gebruikers van de voorziening Aangepast Lezen zich redden met hun leesbeperking.

Bekendheid en gebruik leermiddelen informatievaardigheden primair onderwijs

Sander Smit, Dzenita Camo
NextValue Research 2014
In opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Studie naar de bekendheid en waarde van 25 leermiddelen voor informatievaardigheden voor het primair onderwijs. De leermiddelen zijn voorgelegd aan 129 mediacoaches en leesconsulenten en getoetst op inzetbaarheid, de overdracht van informatievaardigheden en aansluiting bij de competenties voor informatievaardigheden.

Buiten de boeken. Een brede verkenning van thema’s en ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid

Sander Smit, Thérèse Klok, Dzenita Camo
SIOB 2013
In opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Met deze uitgebreide verkenning brengen we ontwikkelingen op het gebied van mediawijsheid in beeld en benoemen we de meest actuele thema’s en inzichten op dit gebied. Zo komen onderwerpen als cyberpesten en internetverslaving aan bod, maar ook kwesties als ondersteuning voor ouders en een sociale media protocol voor docenten worden besproken. Het naslagwerk behandelt kort de meest relevante literatuur, actuele trends en onderzoeken in het algemeen en waar mogelijk in relatie tot de bibliotheek.

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden

Hugo Gillebaard, Sander Smit, Arthur Vankan, Therese Klok, Eva Veens, Cor-Jan Jager
Dialogic & NextValue Research 2013
In opdracht van Mediawijzer.net

In 2012 introduceerde Mediawijzer.net het Mediawijsheid Competentiemodel waarin mediawijsheid in 10 competenties is onderverdeeld. Dialogic en NextValue hebben in opdracht van Mediawijzer.net geïnventariseerd welke Nederlandse onderzoekspublicaties sinds 2005 aandacht schenken aan mediawijsheidcompetenties. Het doel van de inventarisatie is om enerzijds te komen tot een overzicht van blinde vlekken op onderzoeksgebied. Anderzijds draait het om duiding van beschikbare kennis op dit gebied.

Monitor Klik & Tik in bibliotheken 2012 - 2013

Sander Smit
NextValue Research 2013
In opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

NextValue Research heeft een monitorinstrument ontwikkeld waarmee bibliotheken inzicht krijgen in het rendement van hun educatieve dienstverlening rondom het e-learningprogramma 'Klik & Tik'. Door gebruik te maken van de monitor kunnen bibliotheken de impact van hun dienstverlening kenbaar maken aan subsidiënten en andere geïnteresseerden. Daarnaast geeft de monitor input voor de verbetering van de dienstverlening. Deze rapportage presenteert de resultaten op landelijk niveau.

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012

Sander Smit & Dzenita Camo
NextValue Research 2013
In opdracht van Steunpunt Taal en Rekenen en Stichting Expertisecentrum ETV.nl.

Met dit onderzoek brengen we het gebruik en de achtergronden van verschillende soorten accounthouders van de e-learningportal voor basisvaardigheden Oefenen.nl in beeld. We analyseerden hiervoor gebruikersstatistieken van Oefenen.nl en verzamelden en analyseerden aanvullende gegevens over actieve en niet-actieve gebruikers.

Op Stage! Vmbo

Sander Smit & Dzenita Camo
NextValue Research 2012
In opdracht van Expertisecentrum ETV.nl

Het vergroten van ouderbetrokkenheid binnen het voortgezet onderwijs is een belangrijk speerpunt in het onderwijsbeleid van gemeente Den Haag. In het kader van dit beleid heeft Stichting Expertisecentrum ETV.nl in opdracht van de gemeente Den Haag het programma Op Stage! VMBO ontwikkeld. Dit programma informeert ouders met kinderen op het vmbo over de beroepsgerichte stage van hun kind en de wijze waarop ze hun kind daarbij kunnen helpen en ondersteunen. Met dit onderzoek geven we inzicht in bereik, gebruik en waardering van het programma door ouders en vmbo-scholen in gemeente Den Haag.

Meetinstrument Klik & Tik in bibliotheken

Sander Smit
NextValue Research 2012
In opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Bibliotheken worden steeds actiever om burgers te helpen bij het ontwikkelen van voldoende kennis en vaardigheden om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de informatiemaatschappij. In dit kader ondersteunen bibliotheken digibeten bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Om inzicht te krijgen in de resultaten bij de eindgebruikers van deze ondersteuning heeft het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken aan NextValue opdracht gegeven een meetinstrument te ontwikkelen dat kan worden ingezet als monitor. Deze rapportage doet verslag van de ontwikkeling van dit meetinstrument.

Van kickstart tot cursus?

Sander Smit en Cindy van de Ven
NextValue Research 2012
In opdracht van ProBiblio en in samenspraak met Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Bibliotheken bevorderen mediawijsheid door laagopgeleide volwassenen te ondersteunen bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Het onderzoek in deze rapportage richt zich op de wijze waarop de dienstverlening hieromtrent tot stand komt en wordt ervaren. Wat blijkt is dat hoewel educatieve dienstverlening rondom digitale vaardigheden succesvol kan zijn, bibliotheken ook veel obstakels ervaren bij het realiseren van het aanbod. Ook lijkt lang niet iedere aanpak even succesvol.

Thuis op School onder de aandacht

Idee aan Zee mediaproducties
Stichting Expertisecentrum ETV.nl 2011

Videosamenvatting van kwantitatief onderzoek naar het bereik, gebruik, de waardering en effecten van multimediaprogramma Thuis op School.

Om van gewone dingen meer te weten.

Sander Smit, m.m.v. Thomas Bersee
NextValue Research 2011
In opdracht van ETV.nl, in samenspraak met OCW en CINOP.

Over het gebruik en de waarde van ETV.nl-materialen in non-formele educatie. Contexten voor non-formele educatie die aan de orde komen zijn de sociale werkvoorziening, bibliotheken, penitentiaire inrichtingen en instellingen voor zorg en welzijn.

Werken met Lees en Schrijf! Taal op je werk. Het liefst met een beetje begeleiding.

Sander Smit m.m.v. Thomas Bersee
Coutinho 2010

Multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk is oorspronkelijk niet bedoeld als lesmethode. Toch gebruiken veel docenten het in de lessen. Leerders krijgen daarbij liefst wat begeleiding.

Ik wil nou eens een keer zelfstandiger worden!

Sander Smit, m.m.v. Thomas Bersee
NextValue onderzoek en advies 2009
In opdracht van ETV.nl

Hoe wordt het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk gebruikt en beleefd door laaggeletterden? Sluit het aan bij de leerbehoeften van deze groep, en draagt het bij aan bewustwording, taboedoorbreking en werving?