Werkterreinen

NextValue Research helpt maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen door:

 • Markt- en beleidsonderzoek
 • De ontwikkeling van producten en dienstverlening
 • Beleidsadvies
 • Beleidsevaluaties en effectstudies

Nextvakue Research is hiermee actief binnen de sectoren:

 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Volwassenen educatie
 • Kunst en cultuur
 • Zorg en welzijn

Terugkerende thema's zijn daarbij onder andere:

 • E-learning
 • Laaggeletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Digitale vaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • 21ste eeuwse vaardigheden
 • Participatie en burgerschap
 • Ouderbetrokkenheid in het po en vo