Werkterreinen

NextValue is actief op diverse onderzoeksterreinen, zoals:

 • Primair en voortgezet onderwijs
 • Volwassenen educatie
 • Basisvaardigheden
 • Nieuwe media
 • Kunst en cultuur
 • Zorg en welzijn

Binnen deze onderzoeksterreinen deden wij onderzoek op het gebied van onder andere:

 • Ouderbetrokkenheid
 • E-learning
 • Laaggeletterdheid
 • Mediawijsheid
 • Digitale vaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • 21ste eeuwse vaardigheden
 • Participatie en burgerschap

NextValue geeft ook advies bij de opzet van onderzoek en onderzoeksintrumenten.