Werkwijze

nieuwsgierig en betrokken

Wij zijn altijd nieuwsgierig naar de gedachten achter de vragen van onze klanten. Zo krijgen wij de belangen en doelstellingen van de klant helder voor ogen en kunnen wij inzichten creëren die er ook echt toe doen. Voor ons begint onderzoek daarom op het moment dat wij met u in gesprek gaan.

100% maatwerk

Is duidelijk wat de juiste onderzoeksvragen zijn dan maken wij in overleg met de klant een passend onderzoeksplan, om de vragen zo efficiënt en effectief mogelijk te beantwoorden. Maatwerk, betrouwbaarheid en validiteit staan daarbij voorop.

100% transparant

Regelmatig contact met de klant en een transparante werkwijze zijn een belangrijk kenmerk van onze aanpak. Zo leggen wij u enquêtevragen of gespreksleidraden altijd voor, voordat wij hiermee aan de slag gaan. En ook tijdens het veldwerk en de analyse houden wij u met regelmaat op de hoogte van de voortgang.

algemene voorwaarden

Wij werken altijd volgens algemene voorwaarden zoals die ook in hoofdlijnen zijn opgesteld door de Nederlandse brancheorganisaties voor onderzoek en statistiek.

Lees meer over onze werkwijze.